.

22 octubre 2015

NOTA DE GAUDI.CAT DE SUPORT A POSSIBLE MONUMENT
DE L'ARQUITECTE HIROYA TANAKA A LA CIUTAT DE REUS.

Reus podria tenir la seva pròpia Torre Eiffel. Reus
podria tenir el seu Big Ben. Reus, París i Londres
podrien tenir finalment totes tres, tres monuments
que les identifiquin al món.
Bé, no exactament ...
Reus podria tenir un monument que en el futur 
s'identifiqués amb
Reus a l'igual que la Torre Eiffel s'identifica
 amb París i París
s'identifica amb la Torre Eiffel. De fet aquest futur
 monument no
té cap semblança amb la Torre Eiffel. Té un disseny
 basat en Gaudí
i el proposa un dels arquitectes actual més relacionat
 amb Gaudí:
Hiroya Tanaka. Un monument d'un arquitecte nascut
 al Japó, que fa
dècades que viu al país de Gaudí. Reus no hauria
 de perdre una
oportunitat així. El monument costaria un mig 
milió d'euros.
Evidentment l'Ajuntament no està per despeses però
 potser es 
podria fer aportant diners qui ho vulgui. I de fet,
 si no es fa
a Reus, espero que la gent de Riudoms ho aprofiti i 
es faci a
Riudoms. Només pensar que finalment es pogués fer 
a Riudoms i no
a Reus hauria de fer que des de Reus fem tot el
 possible per
fer-ho a Reus. I si finalment es fa a Riudoms, 
Barcelona o
qualsevol altre lloc del món doncs felicitats a
 qui faci realitat
aquest monument.
El monument sembla que està pensat per la
 Plaça Llibertat.
La notícia es pot llegir a Reus Digital.

Potser gaudi.cat podria servir per posar la 
llista de la gent que ha
contribuit econòmicament a fer el monument. 
20.000 reusencs posant 30
euros cadascú i ja hi hauria diners per fer 
el monument. I com a
gaudi.cat podria sortir la llista del 20.000
 reusencs i reusenques que han aportant
30 euros doncs seria un monument molt estimat. 
I si finalment es fa a Riudoms gaudi.cat també 
s'ofereix a mostrar la
llista de donants. I si es fes a Barcelona, gaudi.cat
 no s'ofereix a
res ja que només falta que a més de tenir la 
majoria d'obres de Gaudí
a més també tingués aquest monument! 
Una altra possiblitat podria ser fer el monument
 amb una pota a Riudons,
una altra a Reus i la tercera a Reus i Riudoms. 
També es podria fer sobre
la Riera de Maspujols ...


......................................................................